เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕ นาวาเอก ชรัมม์ภากร พรหมภากร เสนาธิการกองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ

Release Date : 23-06-2022 10:32:59
เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕ นาวาเอก ชรัมม์ภากร พรหมภากร เสนาธิการกองเรือตรวจอ่าว  กองเรือยุทธการ

เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕ นาวาเอก ชรัมม์ภากร พรหมภากร เสนาธิการกองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ ผู้แทน ผู้บัญชาการกองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ พันจ่าเอก จำรูญ ขาวนวล ตำแหน่ง ผู้บังคับตอนขนส่ง กองร้อยกองบัญชาการ กองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ โดยมีกำลังพลของกองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ ร่วมพิธี ณ บ้านเลขที่ ๒๒/๒ หมู่ ๑ บ้านตอกตาช้าง ตำบลน้ำคอก อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 
 

รูปภาพที่เกียวข้อง
เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕ นาวาเอก ชรัมม์ภากร พรหมภากร เสนาธิการกองเรือตรวจอ่าว  กองเรือยุทธการ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง