เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕ นาวาเอก วีรวิทย์ ศรีอินทรสุทธิ์ รองผู้บัญชาการกองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ

Release Date : 24-06-2022 12:25:48
 เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕ นาวาเอก วีรวิทย์ ศรีอินทรสุทธิ์ รองผู้บัญชาการกองเรือตรวจอ่าว  กองเรือยุทธการ

มื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕ นาวาเอก วีรวิทย์ ศรีอินทรสุทธิ์ รองผู้บัญชาการกองเรือตรวจอ่าวกองเรือยุทธการ ผู้แทน ผู้บัญชาการกองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีฌาปนกิจศพพันจ่าเอก จำรูญ ขาวนวล ตำแหน่ง ผู้บังคับตอนขนส่ง กองร้อยกองบัญชาการ กองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ โดยมีกำลังพลของกองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ ร่วมพิธี ณ เมรุวัดน้ำคอกใหม่ ตำบลน้ำคอก อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

รูปภาพที่เกียวข้อง
 เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕ นาวาเอก วีรวิทย์ ศรีอินทรสุทธิ์ รองผู้บัญชาการกองเรือตรวจอ่าว  กองเรือยุทธการ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง