พลเรือตรี วรพาท รัชตะสังข์ ผู้บัญชาการกองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ อนุมัติจัดกิจกรรมการทดสอบสมรรถภาพทางกาย และตรวจวัดดัชนีมวลกาย ของกำลังพล กองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ ประจำปี งป.๖๕

Release Date : 29-06-2022 15:42:23
พลเรือตรี วรพาท รัชตะสังข์  ผู้บัญชาการกองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ อนุมัติจัดกิจกรรมการทดสอบสมรรถภาพทางกาย และตรวจวัดดัชนีมวลกาย ของกำลังพล กองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ ประจำปี งป.๖๕

เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕ พลเรือตรี วรพาท รัชตะสังข์  ผู้บัญชาการกองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ อนุมัติจัดกิจกรรมการทดสอบสมรรถภาพทางกาย และตรวจวัดดัชนีมวลกาย ของกำลังพลกองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ ประจำปี งป.๖๕ ณ กองบัญชาการกองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

รูปภาพที่เกียวข้อง
พลเรือตรี วรพาท รัชตะสังข์  ผู้บัญชาการกองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ อนุมัติจัดกิจกรรมการทดสอบสมรรถภาพทางกาย และตรวจวัดดัชนีมวลกาย ของกำลังพล กองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ ประจำปี งป.๖๕
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง