นาวาเอก วีรวิทย์ ศรีอินทรสุทธิ์ รองผู้บัญชาการกองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ พร้อมด้วย นาวาเอก ชรัมม์ภากร พรหมภากร เสนาธิการกองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ และกำลังพลของ กองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ ร่วมทำความสะอาดพื้นที่ของสถานปฏิบัติธรรมหุบเขาสวรรค์

Release Date : 29-06-2022 15:46:31
นาวาเอก วีรวิทย์ ศรีอินทรสุทธิ์ รองผู้บัญชาการกองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ พร้อมด้วย นาวาเอก ชรัมม์ภากร พรหมภากร เสนาธิการกองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ และกำลังพลของ กองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ ร่วมทำความสะอาดพื้นที่ของสถานปฏิบัติธรรมหุบเขาสวรรค์

เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕ นาวาเอก วีรวิทย์ ศรีอินทรสุทธิ์ รองผู้บัญชาการกองเรือตรวจอ่าวกองเรือยุทธการ พร้อมด้วย นาวาเอก ชรัมม์ภากร พรหมภากร เสนาธิการกองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ และกำลังพลของ กองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ ร่วมทำความสะอาดพื้นที่ของสถานปฏิบัติธรรมหุบเขาสวรรค์(สาขาวัดป่าคำสว่าง) ชุมชนหนองหิน เกล็ดแก้ว ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 

รูปภาพที่เกียวข้อง
นาวาเอก วีรวิทย์ ศรีอินทรสุทธิ์ รองผู้บัญชาการกองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ พร้อมด้วย นาวาเอก ชรัมม์ภากร พรหมภากร เสนาธิการกองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ และกำลังพลของ กองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ ร่วมทำความสะอาดพื้นที่ของสถานปฏิบัติธรรมหุบเขาสวรรค์
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง