กำลังพลจิตอาสาของกองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ จำนวน ๑๐ นาย ร่วมกับทัพเรือภาคที่ ๑ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

Release Date : 27-07-2022 13:55:28
กำลังพลจิตอาสาของกองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ  จำนวน ๑๐ นาย ร่วมกับทัพเรือภาคที่ ๑ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕ กำลังพลจิตอาสาของกองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ จำนวน ๑๐ นาย ร่วมกับทัพเรือภาคที่ ๑ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ สโมสรสัญญาบัตรกองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

รูปภาพที่เกียวข้อง
กำลังพลจิตอาสาของกองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ  จำนวน ๑๐ นาย ร่วมกับทัพเรือภาคที่ ๑ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง