นาวาเอก สันติศักดิ์ สนองผล รองเสนาธิการกองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ ผู้แทน ผู้บัญชาการกองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ พร้อมด้วย กำลังพลจิตอาสาของกองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

Release Date : 27-07-2022 14:05:57
นาวาเอก สันติศักดิ์ สนองผล รองเสนาธิการกองเรือตรวจอ่าว  กองเรือยุทธการ ผู้แทน ผู้บัญชาการกองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ พร้อมด้วย กำลังพลจิตอาสาของกองเรือตรวจอ่าว  กองเรือยุทธการ ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕ นาวาเอก สันติศักดิ์ สนองผล รองเสนาธิการกองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ ผู้แทน ผู้บัญชาการกองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ พร้อมด้วย กำลังพลจิตอาสาของกองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ด้วยการปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดพื้นที่ และพัฒนาศาสนสถาน ณ วัดนาจอมเทียน ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 

รูปภาพที่เกียวข้อง
นาวาเอก สันติศักดิ์ สนองผล รองเสนาธิการกองเรือตรวจอ่าว  กองเรือยุทธการ ผู้แทน ผู้บัญชาการกองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ พร้อมด้วย กำลังพลจิตอาสาของกองเรือตรวจอ่าว  กองเรือยุทธการ ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง