อากาศนาวี

Release Date : 14-04-2019 10:21:27
อากาศนาวี

Bell - 212

เฮลิคอปเตอร์ลำเลียง แบบที่ ๒ ฮ.ลล.๒   ( Bell-212) จำนวน ๖  เครื่อง สังกัด ฝูงบิน ๒๐๒ กองบิน ๒

หมายเลข ประจำการ
2206 21 มิ.ย.21
2207 30 มิ.ย.21
2208 30 มิ.ย.21
2209 07 ส.ค.21
2210 07 ส.ค.21
2211 21 ส.ค.21


น้ำหนักตัวเปล่า : ๖,๑๘๐ ปอนด์
น้ำหนักวิ่งขึ้นสูงสุด :  ๑๑,๒๐๐ ปอนด์
การบรรทุก : ผู้โดยสาร ๙ คน (ไม่รวมนักบิน) , เปลพยาบาล   ๖ เปล
สมรรถนะ: ความเร็วสูงสุด  ๑๒๐ นอต , เดินทาง  ๑๐๐ นอต (ปัจจุบัน ๙๐ นอต) , บินได้นาน ๒:๒๐ ชั่วโมงบิน , รัศมีปฏิบัติการ ๔๕ ไมล์ทะเล , เวลาปฏิบัติการในพื้นที่ ๓๐ นาที ,HOIST  รับน้ำหนัก ๖๐๐ ปอนด์ , HOOK รับหนัก ๕,๐๐๐ ปอนด์ ,  AUXILLARYTANK เพิ่มเวลาปฏิบัติการอีก ๖๐นาที

 

DO - 228

เครื่องบินลาดตระเวน แบบที่ ๑ บ.ลว.๑  (DO –228 ) จำนวน ๗ เครื่อง  สังกัด ฝูงบิน ๑๐๑ กองบิน ๑

1109 ๑๔ พ.ค.๒๕๓๔ น้ำหนัก :ตัวเปล่า(8,792) ปอนด์
1110 ๑๔ พ.ค ๒๕๓๔ บรรทุกวิ่งขึ้นสูงสุด (14110) ปอนด์
1111 ๒๘ พ.ย.๒๕๓๘ มิติ (ก x ย x ส): 3.3 x 16.56 x 4.86   ม.
1112 ๒๘ ธ.ค.๒๕๓๘ เครื่องยนต์ : GARRETT TPE331-5AB-252D
1113 ๐๒ พ.ค.๒๕๓๙ ความจุ :  นม.ชพ. JP-8  4210 ปอนด์
1114 ๒๗ พ.ค.๒๕๓๔ ความเร็ว :ปฏิบัติการ(120-200)เดินทาง(180)สูงสุด(200)Kts.
1115 ๑๑ เม.ย.๒๕๔๗ สิ้นเปลือง :  (440) ล./ชม.บิน
    ระยะบินไกลสุด : 1400 Nm /7ชม.. รัศมี 400 Nm.
    เพดานบิน 15,000 ฟุต
    ระยะทางวิ่ง ขึ้น (2,600) ฟุต ,ลง (1480) ฟุต

 

 

EC - 645T2

เฮลิคอปเตอร์ลำเลียง แบบที่ ๖ ฮ.ลล.๖   (EC - 645T2) จำนวน ๕ เครื่อง สังกัด ฝูงบิน ๒๐๒ กองบิน ๒

ขีดความสามารถ - สนับสนุนการปฏิบัติการทางเรือด้วย Cargo Hook รับน้ำหนักได้ ๑,๕๐๐ กิโลกรัม
  - สนับสนุน นย. ด้วย Rescue Hoist รับน้ำหนักได้ ๒๔๙ กิโลกรัม
  - ค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเลและบนบก ด้วย Rescue Hoist รับน้ำหนักได้ ๒๔๙ กิโลกรัม     
ระบบอาวุธ - ปืนกล MAG58F จำนวน ๒ กระบอก
เครื่องยนต์ - TURBOMECA ARRIEL 2E จำนวน ๒ เครื่อง กำลังเครื่องยนต์สูงสุด ๑,๗๘๘ แรงม้า / ๒ เครื่อง
น้ำหนักตัวเปล่า - ๒,๓๘๕ กิโลกรัม
น้ำหนักบรรทุกสูงสุด - ๓,๗๐๐ กิโลกรัม
ความจุ - นม.ชพ. JP-8 ๗๒๙ กิโลกรัม และเมื่อติด aux tank รวม ๙๐๔ กิโลกรัม
ความเร็ว - เดินทาง ๑๒๐ นอต สูงสุด ๑๕๐ นอต
สิ้นเปลือง - ๔๐๐ ลิตร/ชม
ระยะบิน - ไกลสุด ๓๖๐ Nm เมื่อติด aux tank ๔๕๒ Nm
เพดานบิน - ๒๐,๐๐๐ ฟุต

 

 

EMB-135

เครื่องบินลำเลียง แบบที่ ๒ บ.ลล.๒   (EMB - 135) จำนวน ๒ เครื่อง สังกัด ฝูงบิน ๒๐๑ กองบิน ๒

หมายเลข ประจำการ
2112 พ.ย.๕๑
2113 ธ.ค.๕๓
น้ำหนักตัวเปล่า ๑๒,๐๐๐ กก.
น้ำหนักบรรทุก ๔,๐๐๐ กก.
น้ำหนักวิ่งขึ้นสูงสุด ๒๐,๐๐๐ กก.
การบรรทุก : ลำเลียงกำลังพลได้ ๓๖ นาย (ไม่รวม จนท.ช่าง ๒ นาย) , รับส่งบุคคลสำคัญและคณะผู้ติดตาม(VIP) ทั้งหมด ๒๙ คน
(ไม่รวมผู้อำนวยการเดินทาง ๑ นาย พนักงานต้อนรับฯ ๒ นายและ จนท.ช่าง ๒ นาย) , เตียงพยาบาล จำนวน ๓ เตียง พร้อมสายออกซิเจน
และ suction , Gage จำนวน ๓ ชุดและที่นั่งสำหรับแพทย์ พยาบาล และผู้ติดตาม จำนวน ๑๕ ที่นั่ง
สมรรถนะ : ความเร็วสูงสุด  ๓๒๐ นอต , เดินทาง  ๔๐๐-๔๕๐ นอต , บินได้นาน ๕.๕ ชั่วโมงบิน/ ระยะบินไกลสุด ๑,๗๖๐ ไมล์ทะเล ,
รัศมีปฏิบัติการ ๘๘๐ ไมล์ทะเล , เพดานบิน ๓๗,๐๐๐ ฟุต ,ระยะทางวิ่งขึ้น ๕,๕๐๐ ฟุต ,

 

 

 

 

F-27 MK 200

เครื่องบินต่อต้านเรือผิวน้ำ แบบที่ ๑ บ.ตผ.๑ ( F-27  MK 200) จำนวน ๓ เครื่อง สังกัด ฝูงบิน ๑๐๒ กองบิน ๑

หมายเลข    ประจำการ  คุณลักษณะ
1201    5 มิ.ย.27 น้ำหนักตัวเปล่า  :  (30,980 -  32,268) ปอนด์
1202    2 ต.ค.27 น้ำหนักบรรทุกวิ่งขึ้นสูงสุด : (45,000) ปอนด์
1203    14 เม.ย.30 มิติ (ก x ย x ส) : 29.0 x 23.69 x 8.78   ม.
    เครื่องยนต์ : ROLL-ROYCE DART RDA-536-7R
    ความจุ : นม.ชพ. JP-8  (10,000) ปอนด์
    ความเร็ว: ปฏิบัติการ(145-175)Kts. , เดินทาง(200)Kts. , สูงสุด(210)Kts.
    สิ้นเปลือง : (1280) ลิตร/ชั่วโมง
    ระยะบินไกลสุด : 1000 Nm /5 ชม . รัศมี 450 Nm.
    เพดานบิน : 17,000 ฟุต
    ระยะทางวิ่ง : ขึ้น (5,500) ฟุต , ลง (2,500) ฟุต
    ระยะปฏิบัติการสูงสุด : 1000 Nm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T-337

เครื่องบินตรวจการณ์ชี้เป้า แบบที่ ๑      บ.ตช.๑ (T-337) จำนวน ๙ เครื่อง สังกัด ฝูงบิน ๑๐๓ กองบิน ๑

หมายเลข รุ่น ประจำการ คุณลักษณะ
1310 H-SP 6 มี.ค.23 น้ำหนัก : ตัวเปล่า (4724)  บรรทุก (550)  ปอนด์
1311 H-SP 25 พ.ค.23 บรรทุกวิ่งขึ้นสูงสุด : 5250  ปอนด์
1313 H-SP 3 มิ.ย.23 มิติ (ก x ย x ส) : 11.63  x  9.08  x  2.79 ม.
1314 H-SP 14 ก.พ.23 เครื่องยนต์ : CONTINENTAL TSIO -360  - JB x 2 x 225 Hp.
1315 SP 15 ส.ค.26 ความจุ. :  นม.ชพ. AVGAS 100LL (540) ล.
1316 SP 26 ก.ค.26 ความเร็ว : ปฏิบัติการ(80-150)Kts. เดินทาง (130)Kts. สูงสุด (205) Kts.
1317 SP 21 ก.ค.26 สิ้นเปลือง : 150 ล./ชม.บิน
1319 G พ.ศ.2524 ระยะบิน : ไกลสุด (  700/5 ชม. ) รัศมีปฏิบัติการ (  350 ) Nm.
1320 G 26 มี.ค.24 เพดานบิน :  12,000 ฟุต
      ระยะทางวิ่ง : ขึ้น ( 980 ) ลง ( 710 )ฟุต
       
       

 

 

 

F-27 MK400

เครื่องบินลำเลียง แบบที่ ๑ บ.ลล.๑  (F-27 MK-400) จำนวน ๒ เครื่อง สังกัด ฝูงบิน ๒๐๑ กองบิน ๒
 

หมายเลข ประจำการ
2110 ๑ ธ.ค.๓๐
2111 ๑ ธ.ค.๓๐
น้ำหนัก:  น้ำหนักบรรทุก  ๑๒,๐๐๐ ปอนด์
น้ำหนักวิ่งขึ้นสูงสุด:  ๔๕,๐๐๐  ปอนด์
การบรรทุก: ผู้โดยสาร/นักกระโดดร่มส่งทางอากาศ ๔๔ คน ผู้โดยสารสำคัญ(VIP) ๓๐ คน เตียงพยาบาล ๒๔ เตียง,
นสร.พร้อมอุปกรณ์ปฏิบัติการ ๔๔ คน ผู้โดยสารสำคัญ(VIP) ๓๐ คน เตียงพยาบาล ๒๔ เตียง, นสร.พร้อมอุปกรณ์ปฏิบัติการ ๔๔ คน
สมรรถนะ:   ความเร็วสูงสุด ๒๕๖ นอต เดินทาง ๒๓๐ นอต บินได้นาน ๗ ชั่วโมงบิน/ระยะบินไกลสุด ๑,๐๐๐ ไมล์ทะเล
รัศมีปฏิบัติการ ๕๕๐ ไมล์ทะเล เพดานบิน ๑๗,๐๐๐ฟุต ระยะทางวิ่งขึ้น ๒,๓๔๐ ฟุต ลงสนาม ๒,๙๑๐ฟุต
 

 

 

S-76 B

เฮลิคอปเตอร์ลำเลียง แบบที่ ๔ ฮ.ลล.๔    (S-76B) จำนวน ๕ เครื่อง  สังกัด ฝูงบิน ๒๐๓ กองบิน ๒

หมายเลข ประจำการ น้ำหนัก : ตัวเปล่า(8,200) บรรทุก(3,500)ปอนด์
2307 07 มิ.ย. 39 บรรทุกวิ่งขึ้นสูงสุด : 14,110 ปอนด์
2308 17 มิ.ย. 39 เครื่องยนต์ : Pratt and whitney PT6B-36B
2309 17 มิ.ย. 39 ความจุ  : นม.ชพ. 1070.5 ลิตร
2310 10 ก.ย. 39 ความเร็ว : ปฏิบัติการ (120) สูงสุด (155)  นอต
2311 10 ก.ย. 39 สิ้นเปลือง : 430 ล./ชม.บิน
2312 10 ก.ย. 39 ระยะบิน : ไกลสุด 337 ไมล์ทะเล รัศมีปฎิบัติการ70 ไมล์ทะเล
    เพดานบิน : 15,000 ฟุต

 

   
     

 

SUPER LYNX300

เฮลิคอปเตอร์ต่อต้านเรือผิวน้ำ แบบที่ ๑ ฮ.ตผ.๑ (SUPER LYNX300)  จำนวน ๒ เครื่อง  สังกัด ฝูงบิน ๒๐๓ กองบิน ๒

หมายเลข ประจำการ น้ำหนัก: ตัวเปล่า(8,019) บรรทุก(3,000)ปอนด์
2313 07 ก.พ.2548 บรรทุกวิ่งขึ้นสูงสุด:11,750 ปอนด์
2314 07 ก.พ.2548 มิติ:(กxยxส) 12.8x15.24x3.67 เมตร
    เครื่องยนต์: LHTEC CTS800-4N
    ความจุนม.ชพ. JP-8(1,000) ลิตร
    ความเร็ว:ปฎิบัติการ(120) เดินทาง(120) นอต สูงสุด(165) นอต
    สิ้นเปลือง: 450ล./ชม.
    ระยะบิน:ไกลสุด 240 NM. รัศมีปฎิบัติการ 90 NM.

 

 

 

S-70 B

เฮลิคอปเตอร์ปราบเรือดำน้ำ แบบที่ ๑ฮ.ปด.๑ ( S– 70 B ) จำนวน ๖ เครื่อง สังกัด ฝูงบิน 2 หน่วยบิน ร.ล.จักรีนฤเบศร

หมายเลข ประจำการ น้ำหนัก : ตัวเปล่า 14,227 ปอนด์
3201 30 ธ.ค.40 น้ำหนักบรรทุกสูงสุด : 21,884 ปอนด์
3202 30 ธ.ค.40 มิติ ( x x ส) : 16.36 x 19.76 x 4.04 ม.
3203 16 ก.ย.40 เครื่องยนต์ : T700 - GE - 401C
3204 16 ก.ย.40 ความจุ : นม.ชพ.JP–8  3,953 ปอนด์ และเมื่อติด left aux tank รวม 4,757 ปอนด์
3205 30 ธ.ค.40 ความเร็ว : เดินทาง (130) สูงสุด (180 ) Kts
3206 30 ธ.ค.40 สิ้นเปลือง : 685 ล./ชม.บิน
    ระยะบิน : ไกลสุด 480 ไมล์ทะเล (เมื่อติด left aux tank) , รัศมีปฏิบัติการ 200 ไมล์ทะเล
    เพดานบิน : 13,000 ฟุต

 

 

 

MH-60S

เฮลิคอปเตอร์ลำเลียงและกู้ภัย แบบที่ ๕ ฮ.ลล.๕ (MH-60S) จำนวน ๒ เครื่อง สังกัด ฝูงบิน 2 หน่วยบิน ร.ล.จักรีนฤเบศร

หมายเลข ประจำการ น้ำหนัก : ตัวเปล่า ------- ปอนด์ ( 14,xxx )
3207 งป.54 น้ำหนักบรรทุกสูงสุด : 22,500 ปอนด์
3208 งป.54 มิติ ( x x ส) : 16.36 x 19.76 x 3.76 ม.
    เครื่องยนต์ : T700 - GE - 401C
    ความจุ : นม.ชพ.JP–8  360 แกลลอน  และเมื่อติด Internal aux tank รวม 560 แกลลอน
    ความเร็ว : เดินทาง (130) สูงสุด (180 ) Kts
    สิ้นเปลือง : 685 ล./ชม.บิน
    ระยะบิน : ไกลสุด  200 ไมล์ทะเล (เมื่อติด Internal aux tank 340 ไมล์ทะเล)  รัศมีปฏิบัติ
การ 100 ไมล์ทะเล
    เพดานบิน : 13,000 ฟุต