กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ ร่วมประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้ กองเรือยุทธการ ณ ห้องประชุม ๒ กองบัญชาการกองเรือยุทธการ เมื่อ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒

Release Date : 25-03-2019 00:00:00
กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ ร่วมประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้ กองเรือยุทธการ ณ ห้องประชุม ๒ กองบัญชาการกองเรือยุทธการ เมื่อ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒

      กองเรือยุทธการ ได้จัดประชุมติดตามความก้าวหน้า การจัดการความรู้ของ กองเรือยุทธการ และคัดเลือกผลงานของหน่วยขึ้นตรงกองเรือยุทธการ ในหัวข้อ วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice : BP)  โดยกองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ ได้รับการคัดเลือกวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ เป็นอันดับที่ ๒  ในหัวข้อ เรื่อง  การติดตะขอยึดเปลพยาบาล ณ ห้องประชุม ๒ กองบัญชาการกองเรือยุทธการ เมื่อวันที่ ๑๙  มีนาคม  ๒๕๖๒  

รูปภาพที่เกียวข้อง
กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ ร่วมประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้ กองเรือยุทธการ ณ ห้องประชุม ๒ กองบัญชาการกองเรือยุทธการ เมื่อ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง