กองขนส่ง สถานีการบินกองการบินทหารเรือ ให้บริการตรวจสภาพรถยนต์ 26 รายการฟรี เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2564 ตั้งแต่วันที่ 14 - 18 ธันวามคม 2563 เวลา 0900-1500 น.

Release Date : 07-12-2020 00:00:00
กองขนส่ง สถานีการบินกองการบินทหารเรือ ให้บริการตรวจสภาพรถยนต์ 26 รายการฟรี เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2564 ตั้งแต่วันที่ 14 - 18 ธันวามคม 2563 เวลา 0900-1500 น.

รูปภาพที่เกียวข้อง
กองขนส่ง สถานีการบินกองการบินทหารเรือ ให้บริการตรวจสภาพรถยนต์ 26 รายการฟรี เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2564 ตั้งแต่วันที่ 14 - 18 ธันวามคม 2563 เวลา 0900-1500 น.
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง