กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ ขอทำการปิดหาดนภาธาราภิรมย์ ร้านอาหาร ที่พัก และงดกิจกรรมทั้งหมดบริเวณชายหาด ตั้งแต่ 24 ธ.ค. - 3 ม.ค.64

Release Date : 24-12-2020 00:00:00
กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ ขอทำการปิดหาดนภาธาราภิรมย์ ร้านอาหาร ที่พัก และงดกิจกรรมทั้งหมดบริเวณชายหาด ตั้งแต่ 24 ธ.ค. - 3 ม.ค.64

รูปภาพที่เกียวข้อง
กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ ขอทำการปิดหาดนภาธาราภิรมย์ ร้านอาหาร ที่พัก และงดกิจกรรมทั้งหมดบริเวณชายหาด ตั้งแต่ 24 ธ.ค. - 3 ม.ค.64
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง