กองการบินทหารเรือขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้ ข้าราชการ และบุคคลภายนอก งดกิจกรรม ออกกำลังกาย ในพื้นที่กองการบินทหารเรือ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID - 19 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

Release Date : 24-12-2020 00:00:00
กองการบินทหารเรือขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้ ข้าราชการ และบุคคลภายนอก งดกิจกรรม ออกกำลังกาย ในพื้นที่กองการบินทหารเรือ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID - 19 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป