คณะกรรมการศูนย์การเรียนรู้ทฤษฎีใหม่ กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ ให้การต้อนรับ ผู้อำนวยการสำนักกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ และคณะฯ เมื่อ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔

Release Date : 01-04-2021 00:00:00
คณะกรรมการศูนย์การเรียนรู้ทฤษฎีใหม่ กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ ให้การต้อนรับ ผู้อำนวยการสำนักกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ และคณะฯ  เมื่อ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔

     

รูปภาพที่เกียวข้อง
คณะกรรมการศูนย์การเรียนรู้ทฤษฎีใหม่ กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ ให้การต้อนรับ ผู้อำนวยการสำนักกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ และคณะฯ  เมื่อ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง