กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ สนับสนุนการซ้อมการฝึกยกพลขึ้นบก เมื่อ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๔

Release Date : 01-04-2021 00:00:00
กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ สนับสนุนการซ้อมการฝึกยกพลขึ้นบก   เมื่อ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๔

กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ จัดเฮลิคอปเตอร์ลำเลียงแบบที่ ๖ สนับสนุนการซ้อมการฝึกยกพลขึ้นบก   ในการฝึก ทร.๖๔   เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๔

     

รูปภาพที่เกียวข้อง
กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ สนับสนุนการซ้อมการฝึกยกพลขึ้นบก   เมื่อ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๔
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง