พลเรือตรี สุรชัย เจริญรบ ผู้บัญชาการกองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ ร่วมพิธีเปิด “สวนผักรักษ์สุข” ตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔

Release Date : 01-04-2021 00:00:00
พลเรือตรี สุรชัย เจริญรบ ผู้บัญชาการกองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ ร่วมพิธีเปิด “สวนผักรักษ์สุข”     ตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔

            พลเรือตรี สุรชัย เจริญรบ ผู้บัญชาการกองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ ร่วมพิธีเปิด “สวนผักรักษ์สุข” ตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง โดยมี พลเรือเอกสุทธินันท์ สมานรักษ์ ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ  เป็นประธาน ณ บริเวณบ้านพักนายทหารชั้นผู้ใหญ่ กองเรือยุทธการ ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี  เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔

     

     

รูปภาพที่เกียวข้อง
พลเรือตรี สุรชัย เจริญรบ ผู้บัญชาการกองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ ร่วมพิธีเปิด “สวนผักรักษ์สุข”     ตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง