กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ จัดงานวันคล้ายวันสถาปนา กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ ครบรอบ ๑๐๐ ปี และนิทรรศการ “๑๐๐ ปี บินนาวี” เมื่อ ๗ - ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔

Release Date : 09-12-2021 00:00:00
กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ จัดงานวันคล้ายวันสถาปนา กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ ครบรอบ ๑๐๐ ปี และนิทรรศการ “๑๐๐ ปี บินนาวี” เมื่อ ๗ - ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔

พลเรือเอก สุวิน แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ มาเป็นประธานเปิดงานนิทรรศการ ๑๐๐ ปี บินนาวี ในวันคล้ายวันสถาปนา กองการบินทหารเรือ ครบรอบ ๑๐๐ ปี โดยมี พลเรือตรี สุรชัย เจริญรบ ผู้บัญชาการกองการบินทหารเรือ พร้อมคณะผู้บังคับบัญชา ชมรมภริยากองเรือยุทธการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมให้การต้อนรับ กิจกรรมในช่วงเช้า พลเรือตรี สุรชัย เจริญรบ ผู้บัญชาการกองการบินทหารเรือ นำข้าราชการ ทหารในสังกัด ประกอบพิธีบวงสรวงพระอนุสาวรีย์ ถวายเครื่องสังเวยเจ้าที่และประกอบพิธีสงฆ์ จากนั้นได้ให้โอวาทกำลังพลฟังสารเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา กองการบินทหารเรือ อีกทั้งยังมีบูธนิทรรศการ ๑๐๐ ปี บินนาวี โดย พลเรือเอก สุวิน แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เดินชมบูธนิทรรศการ พร้อมรับฟังการนำเสนอประวัติความเป็นมาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ตลอดจนภารกิจที่สำคัญต่างๆ ของกองการบินทหารเรือ เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ณ พิพิธภัณฑ์อากาศยาน กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง ระยอง