โครงการฟื้นฟูแหล่งหญ้าทะล ณ หาดนภาธาราภิรมย์ กิจการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ กองการบินทหารเรือ เมื่อ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔

Release Date : 22-12-2021 00:00:00
โครงการฟื้นฟูแหล่งหญ้าทะล ณ หาดนภาธาราภิรมย์ กิจการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ กองการบินทหารเรือ เมื่อ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔

ทัพเรือภาคที่ ๑ ร่วมกับ บริษัท โกลบอล พาวเวอร์ ชันเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ และศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก จัดโครงการฟื้นฟูแหล่งหญ้าทะล ณ หาดนภาธาราภิรมย์ กิจการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔