กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันกองทัพไทย และวันวีรชนกองทัพเรือ ณ วัดพลา ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕

Release Date : 20-01-2022 00:00:00
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันกองทัพไทย และวันวีรชนกองทัพเรือ ณ วัดพลา ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕

กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันกองทัพไทย และวันวีรชนกองทัพเรือ ณ วัดพลา ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕