พลเรือตรี สุรชัย เจริญรบ ผู้บัญชาการกองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ กบร. เมื่อ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

Release Date : 01-03-2022 12:50:00
พลเรือตรี สุรชัย เจริญรบ ผู้บัญชาการกองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ กบร. เมื่อ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

พลเรือตรี สุรชัย เจริญรบ ผู้บัญชาการกองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ กบร. ตามนโยบายกองทัพเรือ ว่าด้วยการเสริมสร้างความร่วมมือการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สร้างความตะหนักแก่ชุมชนชายฝั่ง ณ บริเวณพื้นที่หนึ่งคลองสองจังหวัด กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕